Oświadczenie o Ochronie Prywatności

(dotyczy danych osobowych zbieranych poprzez wypełnienie formularza w celu otrzymania oferty promocyjnej/vouchera)

1. Wymagane dane
Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich
danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna tutaj [odnośnik do strony www].
Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest
Emika Emilia Kania, ul. Wyszyńskiego 1, 10-457 Olsztyn.
Zbieramy następujące dane osobowe:
• imię,
• nazwisko,
• numer telefonu
• adres poczty elektronicznej.


2. Cel zbierania danych
Zbieramy Pani/Pana dane osobowe, aby zapewnić następujące usługi:
• Zbieranie adresów e-mail w celu wysyłania wiadomości mailowych z załączeniem zaproszenia
(promocyjnej oferty/vouchera), z którego Pani/Pan chce skorzystać (wraz z instrukcją postępowania);
• Zbieranie numerów telefonów w celu umożliwienia kontaktu ze strony Studio Figura Olsztyn i umówienia terminu wizyty w celu realizacji promocyjnej oferty/vouchera;
• Zbieranie adresów e-mail i numerów telefonów w celu wysyłania wiadomości mailowych z
ofertami specjalnymi o charakterze marketingowym, w tym w szczególności newslettera i informacji handlowych.


3. Sposób wykorzystania danych Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane przez Emika Emilia Kania,
ul. Wyszyńskiego 1, 10-457 Olsztyn, Polska.
Hosting - SECRET CATS, ul. Leopolda Staffa 8 lok. 120, 01-891 Warszawa
Przechowywanie danych ma miejsce w Emika Emilia Kania, ul. Wyszyńskiego 1, 10-457 Olsztyn,
Polska
Inspektorem danych osobowych jest Monika Wobolewicz. Wszelkie zgłoszenia do Inspektora danych osobowych powinny być kierowane mailowo na adres: kontakt@studiofiguraolsztyn.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu:
• wykonania usługi (w tym realizacji vouchera) jest realizacja umowy (art. 6 ust. b RODO),
• dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym (takich jak newsletter oraz
oferta handlowa) jest uzasadniony interes administratora (art.6 lit. f RODO).
Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy
świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także
- w przypadku dobrowolnie udzielonej zgody marketingowej - usługi kurierskie, pocztowe i systemy
wspierające procesy marketingowe.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


4. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od wypełnienia formularza, a w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych - do momentu wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o
aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do momentu wycofania udzielonej przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.


5. Prawa osoby, której dane dotyczą
1. Przysługuje Pani/ Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. W przypadku jakichkolwiek skarg oraz zgłoszeń związanych z przetwarzaniem przez nas danych
osobowych zawartych w pkt 5.1. należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@studiofiguraolsztyn.pl lub list na adres ul. Wyszyńskiego 1, 10-457 Olsztyn.
3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi i doręczania treści marketingowych;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania
zautomatyzowanych decyzji.
5. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych